Menu

   PRZYJACIELE SZKOŁY

Społeczność Szkolna składa serdeczne podziękowania
za włączanie się Państwa w życie szkoły,
za wkład materialny i osobiste zaangażowanie
w podnoszenie estetyki naszej placówki.Wicestarosta Chełmski p. Maria Patra

Prezes Stowarzyszenia Wychowawców i Nauczycieli "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce

p. Iwona Wawrzusiszyn

p. Barbara Uchańska

p. Tadeusz Uchański

p. Bogdan Lejcyk

dyrektor DPS Kanie p. Elżbieta Florczak      Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Patry, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Chełmie V kadencji, która odeszła 30 czerwca 2016 r. Pożegnaliśmy wspaniałego człowieka, przyjaciela naszej szkoły, zaangażowanego w sprawy powiatu chełmskiego od 1998 r.Maria Patra pozostanie w naszej pamięci, jako radna, ale przede wszystkim wspominać będziemy pogodnego i życzliwego człowieka, który oddany był sprawom społeczności ziemi chełmskiej.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej