Menu

   KWIECIEŃ
DYNASTIA PIASTÓW

      W kwietniu klasa V na zdalnych lekcjach historii poznawała początki państwa polskiego. Podczas grupowych wideorozmów z nauczycielem uczniowie dowiedzieli się, jakie plemiona żyły na ziemiach polskich, jacy władcy panowali i walczyli o władzę, jak wprowadzano chrześcijaństwo i jak zmieniały się granice kraju. Jednym z zadań, jakie dostali uczniowie, było stworzenie plakatu bądź prezentacji multimedialnej o władcach z rodu Piastów. Uczniowie z zadaniem poradzili sobie bardzo dobrze, powstały piękne plakaty i szczegółowa prezentacja multimedialna.
BLISKO NATURY

      W kwietniu uczniowie klasy V na języku polskim pracowali nad zagadnieniami z kręgu tematycznego "Blisko natury". Uczniowie czytali fragmenty poezji i prozy dotyczące piękna przyrody, opisywali pejzaże, krajobrazy, zwierzęta, dowiedzieli się, jaka część zdania pomaga w tworzeniu bogatego, plastycznego opisu. Podczas rozmów on–line z nauczycielem o sposobach dbania o środowisko uczniowie zapoznali się z plakatami zachęcającymi do troski o przyrodę, a także sami stworzyli własne plakaty.
KONKURS POWIATOWY KRUS-u

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział jak co roku w powiatowym konkursie KRUS – u pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz". Jury wyróżniło dwie prace uczniów z klas IV – VI. Są to: Paulina Mielniczuk (klasa IV) oraz Kacper Mielniczuk (klasa VI).
      Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
      Uczniów do konkursu przygotowała p. Beata Wdowicz.

GRATULACJE!


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej