Menu

   MARZEC
DZIEŃ KOBIET

      Tradycyjnie w miesiącu marcu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji, w sobotę 7 marca sołtys wsi Wólka Kańska p. Agnieszka Makowska oraz Rada Sołecka zaprosili panią dyrektor NSP Edytę Woźniczkę do świetlicy wiejskiej, gdzie zostało zorganizowane spotkanie. Do świetlicy wiejskiej oprócz Pań przybyli licznie zaproszeni przez sołectwo goście, m.in. wójt naszej gminy p. Zdzisław Krupa, przewodniczący gminy p. Mirosław Maziarz, wicestarosta powiatu chełmskiego p. Jerzy Kwiatkowski, radny wsi Wólka Kańska p. Ryszard Maziarczuk, sołtys sąsiedniej wsi p. Czesława Bzowska, dyrektor GOK-u w Pawłowie p. Andrzej Kosz, radny powiatu p. Andrzej Dzirba, ksiądz probosz Roman Knyś, ksiądz wikariusz Michał Bijak, dyretktor DPS w Kaniem p. Elżbieta Florczak, prezes Straży Pożarnej w Wólce Kańskiej p. Dariusz Świderczuk, naczelnik Straży Pożarnej w Wólce Kańskiej p. Mariusz Świderczuk, przedstawiciel Straży Pożarnej w Wólce Kańskiej p. Andrzej Naróg.
      Dzień Kobiet był okazją do spotkania się pań i panóW przy kawie i ciastku. Gościom czas umilił występ dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-VI NSP w Wólce Kańskiej oraz zespołu "Seniorki". Były recytacje pięknych wierszy o kobietach, był występ wokalny uczennicy klasy V, która zaśpiewała piosenkę Alicji Majewskiej „Być kobietą”, występ taneczny oddziału przedszkolnego, występ zespołu "Seniorki". Były przemowy, jak również życzenia w kieruku Pań od zaproszonych gości.
      Dla wszystkich pań, które zechciały odwiedzić w sobotnie popołudnie świetlicę czekały niespodzianki. Dobry humor nie opuszczał uczestniczek do końca tej udanej imprezy.SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

      W dniu 6 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pn. "Strofy o Kobietach". Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów i był oceniany w trzech kategoriach: oddział przedszkolny, klasy I-II oraz klasy IV-VI. Celem konkursu było: popularyzacja poezji, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci, wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności. Konkurs zorganizowała p. Edyta Woźniczka.
      Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

kategoria: oddział przedszkolny
I miejsce - Fabian Kowalczyk
II miejsce - Grzegorz Krupa
III miejsce - Aleksandra Uchańska
wyróżnienie - Jowita Bąk

kategoria klas I - II I miejsce - Szymon Protasiewicz
II miejsce - Paulina Świderczuk
III miejsce - Oliwia Kniażuk

kategoria klas IV - VI I miejsce - Aleksandra Wdowicz
II miejsce - Wiktoria Woźniczka
III miejsce - Julia BorysPROFILAKTYKA ZDROWOTNA

      W dniu 5 marca w naszej szkole przeprowadzono akcję informacyjną nt. profilaktyki zdrowotnej w związku z KORONAWIRUSEM. Poruszono ponownie temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Wywieszono w widocznych miejscach w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej. Zwrócono uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy...
      W przypadku wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia. Bardziej szczegółowe informacje o zagrożeniach w związku z wirusem COVID-19 możemy znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej