Menu

   PAŹDZIERNIK

FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
"NOWE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW"

      Uczniowie klasy I i II oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego wzięli udział w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "Nowe Przygody Gangu Słodziaków".
      Celem konkursu było upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz budowanie nawyku codziennego czytania.
      Konkurs składał się z dwóch etapów. Zadaniem uczniów klasy I i II było samodzielne czytanie książek w obecności osoby dorosłej przez co najmniej 10 minut przez 21 dni. Dzieciom z oddziału przedszkolnego czytały osoby dorosłe. Zostawało to odnotowywane podpisem na specjalnej karcie. II etap polegał na wykonaniu pracy plastycznej do treści książki wskazanej przez organizatora konkursu.
      Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych, a ocenie podlegała samodzielność wykonanej pracy, estetyka, pomysłowość oraz zgodność pracy z tematem.
w kategorii dzieci 3 – 4 letnich
I miejsce - Jan Bzowski
II miejsce - Aleksandra Uchańska
III miejsce - Filip Kowalik
w kategorii dzieci 5 – 6 letnich
I miejsce - Lena Pasieczna
II miejsce - Krystian Mielniczuk
III miejsce - Grzegorz Krupa
w kategorii dzieci 7 – 8 letnich
I miejsce - Roksana Pasieczna
II miejsce - Paulina Świderczuk
III miejsce - Błażej Jędruszak

      Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 30 października. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

      Dnia 21 października uczniowie wzięli udział w pogadance z Rzecznikiem Praw Ucznia na temat "Bezpieczeństwo w szkole".
      Celem spotkania było przypomnienie uczniom kilku ważnych zasad bezpiecznego zachowywania się w szkole oraz poza nią. Pani Justyna przypomniała m.in. o odpowiednim ubiorze uczniów do szkoły, o tym aby nie przepychać się na schodach, aby wiązać sznurowadła oraz aby zachowywać ostrożność podczas przerw. Uczniowie wzięli udział w odgrywaniu scenek np. czym grozi niewiązanie sznurowadeł.
      Na koniec pogadanki uczniowie otrzymali krótką lekcję na temat empatii. Rzecznik Praw Ucznia poprosił uczniów o prawidłowe reakcje na krzywdę drugiego człowieka: np. jeżeli ktoś upadnie to należy mu pomóc wstać, a nie śmiać się z niego.
SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

      28 października naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy w Rejowcu Fabrycznym. Pani dzielnicowa przypomniała dzieciom najważniejsze zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, razem z towarzyszami cierpliwie odpowiadała na liczne pytania uczniów i przedszkolaków. Wychowankowie naszej szkoły utrwalili sobie wiedzę dotyczącą ruchu pieszego i jazdy rowerem, poprawnego wzywania pomocy w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, a także przypomnieli, kiedy powinno się nosić odblaski i kamizelki.
      Policjanci przynieśli ze sobą kilka rzeczy, których używają w swojej pracy. Przedmioty te wzbudziły żywe zaciekawienie wśród dzieci. Pani dzielnicowa wyjaśniła uczniom, jak prawidłowo zakłada się policyjną czapkę, pokazała lampkę i lizak policyjny, pałki i kajdanki.
      Wizyta przebiegła w miłej atmosferze, uczniowie wykazali się aktywnością, ale także dobrą znajomością zasad bezpieczeństwa. Fachowe poprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości uczniów w kwestii bezpieczeństwa drogowego, mamy nadzieję, że zaowocuje pozytywnym wpływem na zachowanie uczniów w szkole i poza nią.


VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI

      24 października w naszej szkole już po raz ósmy uczniowie klas pierwszych i dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny uczestniczyli w konkursie recytatorskim.
Celem konkursu było:
- rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci,
- wyłanianie młodych talentów,
- promowanie i popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce zdrowotnej,
- kształtowanie charakterów młodych artystów poprzez zdrowe współzawodnictwo,
- kształtowanie nawyków prozdrowotnych
      Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się na wysokim poziomie. Jury zadecydowało, że w tegorocznym konkursie w kategorii klas I- szych:
I miejsce zajął Szymon Protasiewicz- NSP w Wólce Kańskiej
II miejsce zajęła Wiktoria Orłowska- SP w Lisznie
III miejsce zajęła Oliwia Kapitan- SP w Lisznie;

w kategorii dzieci z oddziałów przedszkolnych:
I miejsce zajęła Zuzanna Mielnik- SP w Lisznie
II miejsce zajęła Anna Dudek- SP w Lisznie
III miejsce zajęła Nikola Dudek - NSP Wólce Kańskiej

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorami Konkursu były panie: Justyna Krupa- nauczyciel wychowania przedszkolnego i pani Edyta Woźniczka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
      Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny- pana Zdzisława Krupę i Radę Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.
WYCIECZKA DO LUBLINA

      23 września uczniowie klas IV – VI z wychowawcami, paniami: Elżbietą Ozgą, Iwoną Poturaj i Beatą Wdowicz wybrali się na wycieczkę do Lublina. Głównym celem podróży była wystawa lubelskiej grupy artystycznej "Tworzywo 96" zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS. Grupa "Tworzywo 96" cyklicznie wystawia swoje prace, za każdym razem inspiracją do tworzenia jest określona idea, jeden motyw. Nasza szkoła może poszczycić się tym, iż w kadrze nauczycielskiej mamy artystkę z grona tejże grupy – panią Beatę Wdowicz. Prace naszej nauczycielki jak również pozostałych artystów wzbudziły zainteresowanie uczniów. Wychowankowie wykazali się znajomością z zakresu dziedzin sztuki i technik artystycznych, poprzez udział w rozmowie z opiekunem wystawy podnieśli swoje kompetencje kulturalne w zakresie odbioru sztuki. Po obejrzeniu prac artystycznych – obrazów, rysunków, fotografii, grafik, ceramiki i rzeźby, udaliśmy się na jeszcze jedną wystawę – tym razem historyczną, prezentującą życie, rodzinę i dokonania Marii Curie – Skłodowskiej. Wystawa została zorganizowana w związku z 75-leciem powstania Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
      Kolejnym etapem naszej wycieczki była wizyta w kinie Cinema City, gdzie oglądaliśmy amerykański film fantasy pt. „Czarownica 2”. Efektowne widowisko przedstawiało ciekawą historię współistnienia ludzi z innymi istotami, pokazywało, jak ważna jest akceptacja, jak również, to, że nie powinno się oceniać innych, nie znając ich tak naprawdę.
      Po emocjach, jakie dostarczył film wszyscy wybraliśmy się na posiłek, by po nim w doskonałych nastrojach udać się w drogę powrotną.
      Wycieczka była bardzo ciekawa, uczniowie poprzez kontakt ze sztuką mogli rozwinąć swoją wrażliwość artystyczną, rozbudzić zainteresowanie kulturą i historią najbliższego regionu, jak również zintegrować się jako zespoły klasowe poprzez miłe spędzenie wspólnego czasu.
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

      Dnia 17 października w naszej szkole obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w ramach konkursu "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków".
      Pani Monika Kotlarz, która jest koordynatorem konkursu "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" wraz z uczniami klasy I i II przygotowała dekorację, której centralnym elementem było "Magiczne Drzewo Słodziaków". Następnie Zarząd Samorządu Uczniowskiego pod okiem pani Moniki przygotował się do odczytania jednej z bajek Gangu Słodziaków. Uczniowie zakładając maski wcielili się w role bohaterów.
      Po odczytaniu bajki, pani Monika przypomniała wszystkim uczniom i dzieciom z Oddziału Przedszkolnego, jak ważne jest codzienne czytanie, które rozwija myślenie, kreatywność, pobudza ciekawość, a także wzbogaca słownictwo i poprawia pamięć.
      Na zakończenie rozdano wszystkim uczniom zakładki do książek.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      14 października w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ten szczególny dzień jest świętem nie tylko nauczycieli, ale też uczniów, pracowników obsługi i administracji, organów prowadzących i nadzorujących.
      Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, oraz zaproszonych gości. Następnie Pani Dyrektor przekazała głos podopiecznym - Dawidowi Woźniczce i Zuzannie Świderczuk, którzy w imieniu wszystkich uczniów złożyli serdeczne życzenia nauczycielom, a także przybliżyli ideę Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie zaprezentowali skecz muzyczny, w którym w żartobliwy sposób wcielali się na chwilę w role swoich nauczycieli. Występ uczniów został bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, salwom śmiechu nie było końca. Po występie wszyscy uczniowie odśpiewali piosenkę "Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia" dla swoich nauczycieli. Wychowankowie Szkoły Podstawowej wręczyli wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym piękne kwiaty.
      Po części artystycznej uczniów wystąpił Zespół "Seniorki", który śpiewem umilił tę wyjątkową uroczystość. Po występie "Seniorek" głos zabrali goście, którzy złożyli nauczycielom piękne życzenia. Uczniowie przygotowali upominki - niezwykłe, własnoręcznie zrobione słoneczniki, które wręczyli gościom uświetniającym szkolną uroczystość. Wkrótce potem kadra pedagogiczna, pracownicy szkoły i goście udali się na poczęstunek.
      Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Wiele ciepłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli, którzy zostali docenieni za codzienny trud pracy, czujność i troskę o dobro wychowanków.
      Nad organizacją uroczystości pracowało wiele osób: Pani Dyrektor Edyta Woźniczka, Panie: Elżbieta Ozga i Monika Kotlarz – przygotowujące uczniów do części artystycznej, Pani Beata Wdowicz – która zajęła się oprawą wizualną i dokumentowaniem uroczystości, poprzez robienie pięknych zdjęć, Panie z Rady Rodziców, którym zawdzięczamy przygotowanie poczęstunku.
GMINNY TURNIEJ RZUCANKI SIATKARSKIEJ

      W dniu 9 października nasi uczniowie klas IV-V na zaproszenie UKS Fortius w Lisznie wzięli udział w Gminnym Turnieju Rzucanki Siatkarskiej. Celem tego spotkania było popularyzacja gry, organizowanie życia sportowego uczniów, kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej, propagowanie współdziałania w zespole i rywalizacji z zachowaniem zasad partnerstwa i wzajemnego szacunku.
      Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Nasze uczennice zdobyły III miejsce a chłopcy II miejsce. Gratulacje!
NOC BIBLIOTEK

      Dnia 8 października uczniowie oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego wzięli udział w akcji "Noc Bibliotek", której przyświecało hasło "Znajdźmy wspólny język".
      W ramach tej akcji obejrzeli film towarzyszący tegorocznej akcji – "Ptyś i Bill" w reż.A. Charlota i Francka Magniera. Film w ciepły, humorystyczny sposób ilustruje tegoroczne hasło akcji "Znajdźmy wspólny język". Po obejrzanym filmie pani Monika Kotlarz, przeprowadziła z uczniami rozmowę na temat filmu, a następnie pogadankę nt. "Co nas łączy, co jest dla nas ważne?".
Na zakończenie rozdano wszystkim uczniom zakładki do książek otrzymane w ramach akcji "Noc Bibliotek". Odpowiedzialną za przeprowadzenie akcji była pani Monika Kotlarz.
ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

      W naszej szkole został zoranizowany przez nauczycielkę matematyki panią Edytę Kalisiewicz akcję: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Odbywa się ona każdego roku w pierwszy piątek października. IX edycja akcji odbyła się 4 października 2019.
      Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia "tabliczkowych" zaległości po wakacjach.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej