Menu

   GRUDZIEŃ
"RAZEM NA ŚWIĘTA"

      Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował i przeprowadził zbiórkę funduszy na zakup gier planszowych w ramach akcji "Razem na święta".
      W dniach 9 - 17 grudnia skarbnik Samorządu Uczniowskiego zebrał wśród uczniów oraz nauczycieli pieniądze, za które opiekun Samorządu Uczniowskiego - pani Monika Kotlarz, zakupiła gry dydaktyczne w wysokości 86 zł. Gry planszowe zostały przekazane podopiecznym Hospicjum "Małego Księcia" w Lublinie.
      Samorząd Uczniowski zebrał 114zł. Pozostała kwota (28zł) zostanie przeznaczona na inne cele charytatywne, które będą organizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wólce Kańskiej.
JASEŁKA

      Dnia 20 grudnia odbyły się w szkole Jasełka. Za przygotowanie uczniów do Jasełek odpowiedzialne były: pani Agnieszka Remiś, pani Justyna Krupa oraz pani Monika Kotlarz.
      Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I - IV przybliżyli zaproszonym gościom, pracownikom szkoły oraz pozostałym uczniom narodziny Pana Jezusa. Następnie wystąpiły panie z zespołu "Seniorki" z repertuarem kolęd i pastorałek. Po uroczystości wszyscy wspólnie odmówili modlitwę oraz zaśpiewali kolędę. Następnie połamano się opłatkiem.
      Na zakończenie goście udali się na wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole.KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY "LOOK"

      Dnia 13 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastyczno -językowego z języka angielskiego ,,Look". Konkurs kierowany był do uczniów klas IV- VI , którzy w sposób twórczy za pomocą dowolnej techniki plastycznej wypowiedziały się zgodnie z tematem konkursu czyli zobrazowanie wybranego przez siebie ulubionego słowa anglojęzycznego odzwierciedlając jego znaczenie.
Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności twórczego myślenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie j. angielskiego w szczególności promowanie postawy samodzielnego uczenia się i poznawania nowego słownictwa, oraz podniesienie samooceny uczniów.
Na konkurs wpłynęło 7 prac z klas IV - V. Spośród prac, które spełniały kryteria konkursu, komisja wyłoniła najładniejsze i przyznała:
  • I miejsce - Aleksandra Wdowicz,
  • II miejsce - Dawid Woźniczka, Wiktoria
  • Woźniczka,
  • III miejsce - Nikola Pawlak.
Komisja zdecydowała się przyznać nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy, a prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.VIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ ANIOŁ"

      Nasi uczniowie wzięli udział w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Mój Anioł". Organizatorem konkursu było: Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie, Kuratorium Oświaty w Lublinie (honorowy patronat), "Dzieci z pasją" Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury.
      W trakcie finału, 16 grudnia, Wojewódzkiego Konkursu w Krasnymstawie trzy prace naszych uczennic zakwalifikowały się do ogólnej wystawy, a były to prace:
Wiktorii Wożniczki – klasa IV;
Aleksandry Wdowicz - klasa V;
Zuzanny Świderczuk – klasa VI.
      Do konkursu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej przygotowała p. Beata Wdowicz.

GRATULACJE!MIKOŁAJ

      Dnia 6 grudnia chociaż za oknami brak śniegu, nastrój świąteczny zapanował w naszej szkole. Zgodnie z tradycją, gościliśmy tego dnia świętego Mikołaja. Dotarł on do szkoły z workiem pełnym prezentów, co nasi uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie. Dla każdego znalazły się paczki, które dzieciom wręczał osobiście Mikołaj. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekiwali. Uczniowie nie zapomnieli, że tego dnia Mikołaj obchodził swoje imieniny, podarowali mu z radością prezencik. Wielbiciele Mikołaja, czyli uczniowie klas 0-IV zaprosili go na koniec do wspólnego zdjęcia.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej