Menu

   


WPŁYW MEDIÓW

      W dniu 7 czerwca 2018r. odbyła się rada szkoleniowa nauczycieli przeprowadzona przez p. Annę Pawłoś z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym, nt. : "Wpływ mediów na rozwój dzieci i młodzieży.Zagrożenia".
      Coraz więcej dzieci i młodzieży korzysta z komputera, internetu, telewizji. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii wzrasta skala zagrożeń. Oglądanie codziennie różnych form agresji, przemocy... ma wpływ na zachowanie się człowieka w życiu rzeczywistym, na wzrost przestępczości. Zwłaszcza dzieci są narażone na materiały, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich rozwój. Mogą spotkać niewłaściwe treści: pornograficzne, satanistyczne, przemocy, agresji, niebezpieczne kontakty, cyberprzemoc (oblicze przemocy rówieśniczejz wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnej, komunikacyjnej). Pojawia się uzależnienie jako patologiczne używanie telewizji, komputera, internetu, które odbijają się w sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i/lub społecznej.
      Objawy uzależnienia behawioralnego od nowoczesnych technologii, m.in.: spędzanie czasu powyżej 50% czasu wolnego, przesiadywanie do pożnych godzin w nocy, odkładanie na później swoich obowiązków, problemy w rodzinie, pracy, szkole, w życiu towarzyskim, doświadczenie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju, depresji gdy nie może korzystać...
      Objawy uzależnienia od internetu, m.in.: potrzeba coraz dłuższego spędzania w internecie, niepokój, lęk, obniżenie nastroju, obsesja, co dzieje się w internecie.
      Fonoholim - nadmierne i szkodliwe używanie telefonu komórkowego, określane uzależnieniem, czyli fonoholizmem, staje się coraz poważniejszym problemem wśród dzieci i młodzieży.
      Cyberprzestępczość- skierowany przeciw systemowi komputerowemu i czynów dokonanych przy użyciu komputera jako narzędzia.
      Niekontrolowanie czasu spędzanego przez dzieci i młodzież przed komputerem stanowi dla nich poważne zagrożenia, m.in. w sferze: zdrowotnej, psychicznej i emocjonalnej, społecznej, edukacyjnej. Kontrolowanie tego co dzieci, młodzież robią, oglądają... zależy w pierwszej mierze od ich rodziców. Już powinno niepokoić dorosłych, gdy dziecko wpada w "ciągi" komputerowe, zaniedbując swoje ulobione, np. zabawy... Dzieciom w wieku 3-4 lat powinno pozwolić korzystać z technologii tylko 30 minut dziennie, a 4-6 letnim 40-50 minut. Rodzice powinni ustalić konkretne zasady korzystania z nowoczesnych technologii dla swoich pociech i być w tym konsekwentni. Następnie to szkoła jako instytucja "parasola ochronnego" prowadzi zadania z zakresu profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.REKLAMA W INTERNECIE

      W dniu 6 czerwca uczniowie klasy VI zaprezentowali swoją pracę wszystkim uczniom i nauczycielom, którą wykonali na zajęciach komputerowych. Była to prezentacja multimedialna, która w dużym skrócie pokazała ważne rzeczy, informacje o których powinniśmy my wszyscy zawsze pamiętać aby być "Bezpiecznym Cyfrowo". Internet – Sieć stał się nieodłącznym zjawiskiem naszego życia- i dlatego żeby być bezpiecznym, bez problemu korzystać z zasobów sieci, być zdrowym pamiętajmy o zasadach tam obowiązujących.BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z KOMPUTERA, TELEFONU, TELEWIZJI

      W dniu 20 kwietnia odbyło się zebranie, na które została zaproszona pedagog, terapeuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym, pani Renata Jodłowska, która przeprowadziła szkolenie rodziców nt. "Bezpieczne korzystanie z komputera, telefonu, telewizji". Temat jest bardzo szeroki, pani pedagog omówiła wpływ mediów na dzieci w różnym wieku. Dziecko bardzo chłonie wiedzę ze świata wirtualnego, a ten świat nie jest idealny, naszą rolą, dorosłych, jest czuwanie, kontrolowanie tego co dziecko przyjmuje do siebie. Jeżeli będziemy mieli kontrolę na to co robią dzieci to komputer będzie miał pozytywny wpływ na rozwój intelektualny, będzie pomagał uczyć się poprzez zabawę, gry edukacyjne, będzie pobudzać procesy umysłowe.
      Wg badań uczniowie spędzają bardzo dużo czasu przed komputerem a to już krok od uzależnień. Zaczynają się problemy emocjonalne i zaburzenia rozwoju - zaburzenia koncentracji uwagi, pojawia się agresja, depresja... W sieci dzieci mogą natknąć się na treści, które nie powinny oglądać lub czytać. Przenosi na życie negatywne zachowania, stosuje słownictwo z gier, ma problemy ze wzrokiem, słuchem, ma zawroty głowy, ogranicza swoje kontakty z rówieśnikami, ma duże kłopoty z nawiązywaniem kontaktów społecznych, ma zaburzenia snu, pojawiają się problemy w nauce.
      Obecnie pojawiły się m.in. dwa zjawiska takie jak: fonoholizm – uzależnienie od telefonu i hikikomori – choroba cywilizacyjna oznaczająca niechęć do kontaktów ze światem zewnętrznym.
      Psychologowie zalecają aby dzieci w wieku 3-7 lat mogli spędzać przed telewizorem jedynie 30 minut dziennie, 7-12 lat godzinę. Te wytyczne dotyczą również komputera, gdzie dzieci od 7-10 lat mogą spędzać 45 minut dziennie a od 11-13 lat godzinę natomiast powyżej 14 roku życia max. 1,5 godziny. Zaleca się aby dzieci od 4 do 6 lat nie mieli żadnych kont na portalach społecznościowych, od 7-10 lat mogą mieć konto na portalach ale wyłącznie pod kontrolą i tylko odpowiednie dla dzieci natomiast 11-13 mogą mieć konta ale muszą mieć ustalone zasady, w jakich godzinach. Podobnie jest granie na stronach internetowych: dzieci 4-6 lat w ogóle nie powinny grać. Komputer w pokoju dziecka może być dozwolone od 11 roku życia ale z określonymi zasadami: nie w nocy a w określonych godzinach. Uważajmy na to, co sami robimy przy swoich dzieciach, jeżeli ciągle „siedzimy na „ telefonie sami tego uczymy swoje pociechy. Dorośli również mogą wpaść w uzależnienie.REKLAMA W INTERNECIE

      12 marca 2018 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wólce Kańskiej, w klasach II – III zrealizowano zajęcia w ramach projektu "Cyfrowo Bezpieczni". Temat zajęć to "Reklama w Internecie". Celem lekcji było rozwijanie nawyku krytycznego uczestnictwa uczniów w świecie mediów oraz zbudowanie w nich świadomości zagrożeń związanych z zastosowaniem manipulacji w reklamach. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy w zakresie podstawowych praw, jakimi rządzi się reklama, a także nauczyli się odróżniać komunikaty, które zostały stworzone, aby przekazać im pewną wiedzę i informacje, od tych, które są popularyzacją produktów czy usług. Na początku zajęć nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pani Agnieszka Smerdel przedstawiła uczniom cel lekcji. Następnie uczniowie mieli za zadanie przedstawić swoje pomysły na temat tego, gdzie można spotkać reklamy i na ich podstawie stworzyli mapę myśli. Nauczyciel zaprezentował uczniom zdjęcia przykładowych reklam. Kolejnym zadaniem dla uczniów była praca w grupie. Uczniowie korzystając z haseł reklamowych mieli za zadanie zareklamować wybrany przez siebie przedmiot znajdujący się w klasie. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z tym zadaniem. Na zakończenie zajęć uczniowie obejrzeli film o problemach Agatki z zakupami i reklamami. Podali przykłady rozwiązań tych problemów. Wraz z nauczycielem przeprowadzili swobodną dyskusję na temat zajęć i tego, czego się z nich dowiedzieli.BEZPIECZEŃSTWO WŁASNEGO WIZERUNKU

      W dniu 14 lutego na zajęciach z wychowawcą w klasie IV został zrealizowany temat: "Bezpieczeństwo własnego wizerunku". Uczniowie kreują w Internecie swój wizerunek, często robią to nieświadomie. Wiąże się to z popełnianiem błędów np. takich jak nadmierne odsłanianie swojej prywatności lub też przedstawianie nieprawdziwego lub niepożądanego obrazu samego siebie. Uczniowie są w stanie udostępniać w Internecie swoje tajemnice nieznajomym osobom lub też dzielić się na publicznie dostępnych forach prywatnymi informacjami bez świadomości, że po opublikowaniu utracą kontrolę nad tym, kto i w jakim celu je wykorzysta. Zwłaszcza ryzykowne jest publikowanie swoich zdjęć, które mogą być przerabiane w ramach żartów lub chęci sprawienia przykrości. Mogą one stanowić źródło traumy i prowadzić do nieodwracalnych skutków psychologicznych. Od działań uczniów w Internecie zależy to, jak będą postrzeganiw prawdziwym świecie. Uczniowie na początku obejrzeli dwa krótkie filmiki: "Kreowanie wizerunku" oraz "Uważaj co udostępniasz" - Social media stalker. Oba filmiki były analizowane, omawiane, następnie każdy uczeń wylosował pytanie, zdanie, jakie często piszą młodzi ludzie są na np. portalach społecznościowych, np. facebook. Wszyscy wspólnie starali się analizować przeczytane zdania, czy dobrze jest wszystko upubliczniać. Jeżeli chcemy pisać coś osobistego do kogoś to lepiej robić to w wiadomościach prywatnych ale oczywiście z zachowaniem kultury. Przypominamy, że język wulgarny jest językiem agresji. Zajęcia miały na celu uczulić uczniów na zagrożenia związane z własnym wizerunkiem w Internecie a przeprowadziła pani B.Wdowicz.WIARYGODNOŚĆ W SIECI-KL.VI

      Dnia 16 stycznia została przeprowadzona w klasie VI lekcja na temat "Wiarygodność w sieci". Na początku uczniowie obejrzeli filmik edukacyjny pokazujący, że nie należy wierzyć we wszystko co się znajdzie w Internecie, gdyż każdy może napisać to na co ma ochotę, nie zawsze upewniając się, że jest to zgodne z prawdą. Następnie uczniowie wspólnie analizowali wypowiedzi różnych użytkowników Internetu oraz przypisywali je do odpowiednich grup, w zależności czy dana informacja jest wiarygodna, czy też nie. Na koniec odbyła się dyskusja, podczas której uczniowie przedstawili swoje własne doświadczenia związane z wiarygodnością informacji znalezionych w Internecie. Wspólnie doszli do wniosku, że aby potwierdzić wiarygodność informacji należy szukać ich potwierdzenia w wielu różnych źródłach. Zajęcia przeprowadziła pani Sylwia Mielnik.WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI W SIECI

      W dniu 5 stycznia została przeprowadzona wspólna lekcja w klasach II i III na temat "Wiarygodności informacji w sieci". Na początku uczniowie obejrzeli krótki film o Agatce, która ma kłopoty z wiarygodnością informacji . Następnie po obejrzeniu filmiku uczniowie zaczęli poszukiwać informacji o prądzie w internecie. Temat ten zainteresował uczniów po obejrzeniu filmu o Agatce. Uzgodniono, po wspólnej dyskusji, że aby potwierdzić wiarygodność informacji potrzeba szukać w różnych źródłach, stronach... Zajęcia przeprowadziła pani B.Wdowicz.
BEZPIECZEŃSTWO W KONTAKTACH Z INNYMI

      W dniu 2 stycznia zostały przeprowadzone zajęcia w klasie II na temat Bezpieczeństwa w kontaktach z innymi. Na początku uczniowie obejrzeli krótki film, po którym opowiedzieli o swoich wrażeniach.
      Następnie uczniowie wzięli udział w "eksperymencie": jedna uczennica usiadła na krześle, druga usiadła na krześle plecami do niej. Pierwsza dziewczynka nie wiedziała kto za nią siedzi i czy ktoś jest jeszcze za nią. Kolejny uczeń, chłopiec użyczył swojego głosu i zaczął zadawać pytania, np. Jak się nazywasz? Ile masz Lat? Gdzie mieszkasz? Dziewczynka odpowiadała zgodnie z prawdą. Po skończonym dialogu nauczyciel kazał uczennicy odwrócić się i zobaczyć z kim tak na prawdę rozmawiała. Była bardzo zaskoczona, że to nie kolega ale koleżanka głosem kolegi zadawała pytania. Eksperyment udowodnił, że nie wiemy tak na prawdę z kim rozmawiamy nawet jeżeli wydaje nam się, że go znamy i dlatego z taką ufnością nie odpowiadamy na zadawane pytania zgodnie z prawdą. I tak samo jest w kontaktach w sieci. Pamiętajmy o zachowaniu dla siebie informacji, które inni mogą wykorzystywać w swoim celu- może to być niebezpieczne. Nie wiemy z jakimi intencjami podchodzą do nas inni tym bardziej poznani w świecie wirtualnym. Wprawdzie można chwilę z nieznajomym rozmawiać, ale jest kilka rzeczy, których nie wolno im nigdy mówić. Na koniec uczniowie podsumowali czego nie wolno im mówić o sobie i innych członkach rodziny. Zajęcia przeprowadziła pani B.Wdowicz.HASŁA, LOGINY I BEZPIECZNE LOGOWANIE-KL.V

      Dnia 2 stycznia wychowawca klasy V- p. Monika Dul przeprowadziła w ramach realizacji projektu "Cyfrowobezpieczni.pl" zajęcia z wychowawcą na temat "Hasła, loginy i bezpieczne logowanie." Celem zajęć było uświadomienie uczniów, czym grożą włamania na różne konta i profile. Uczniowie dowiedzieli się, czym są silne hasła, których zadaniem jest zabezpieczyć dane w Internecie. Poznali i stosowali zasady bezpiecznego logowania. Pracując w grupach dopasowywali hasła do loginów. Zadanie to nie sprawiło uczniom większej trudności, gdyż loginy i hała były powiązane tematycznie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie hasła są słabym zabezpieczeniem ważnych danych. Kolejnym zadaniem grup było tworzenie silnych haseł. Uczniowie stwierdzili, że ta czynność, pomimo iż poświęcili jej więcej czasu, sprawia, że czujemy się bezpiecznie w Internecie. Na zakończenie zajęć uczniowie obejrzeli film na temat bezpiecznego logowania oraz tworzenia haseł.

ERGONOMIA URZĄDZEŃ CYFROWYCH

      W dniu 7 grudnia w klasie II zostały przeprowadzone zajęcia nt. Ergonomii urządzeń cyfrowych. Na początek p. B. Wdowicz zawiesiła na tablicy ilustracje urządzeń: tabletu, smatfona i komputera. Zadaniem dzieci było oznaczyć to urządzenie, z którym mają na co dzień do czynienia. W tym wypadku okazał się komputer. Następnie uczniowie powiedzieli co to jest kręgosłup, jak powinien wyglądać i czy nie obciążamy go spędzając dużo czasu przed urządzeniami. W tym momencie nastąpiła zabawa z laską plasteliny, która udawała zarys kręgosłupa. Plastelina to jedna z ulubionych mas dzieci, która daje się fajnie formować. Uczniowie uświadomili sobie, że kręgosłup nie da się tak łatwo wyprostować jak plastelina i dlatego trzeba o niego szczególnie dbać. Czy tylko dotyczy kręgosłupa czy też dotyczy słuchu i wzroku. Uczniowie uświadomili sobie, że o swoje zdrowie trzeba dbać, dali tym przykład robiąc plakat jak należy to zrobić. Podzielili plakat na dwie części: zieloną i czerwoną, na którą nakleili obrazki pokazujące nasze zachowania: dobre na zielonym i złe na czerwonym. Na koniec stwierdzono, że powinniśmy zadbać też o odpoczynek w trakcie korzystania z urządzeń cyfrowych.ERGONOMIA URZĄDZEŃ CYFROWYCH

      W dniu 28 listopada w klasie IV została przeprowadzona lekcja przez p. B.Wdowicz nt. Korzystania z urządzeń cyfrowych. Na początku uczniowie obejrzeli krótki film, który następnie został przez nich omówiony. Zwrócono uwagę na to, jaki ma wpływ na nasze zdrowie niewłaściwe korzystanie z urządzeń cyfrowych.
      Następnie jeden uczeń narysował na kartce telefon oraz komputer. Przy określonych urządzeniach wszyscy uczniowie wpisali bez podania swoich imion ile tak naprawdę spędzają czas. Średnia czasu przy telefonie wyszła 2 h, przy komputerze 40 minut. Uświadomiono uczniom, że więcej czasu spędzają z telefonem, który w obecnym czasie stał się małym komputerkiem. Uczniowie na początku byli zaskoczeni tym, że nauczyciel udowodnił im, że telefon nie jest już tylko aparatem do rozmowy, ma podobne aplikacje jak komputer stacjonarny czy laptop i też powinien być zabezpieczony zaporą systemu jak i antywirusem. Następnie zwrócono uwagę w jaki sposób korzystają z urządzeń cyfrowych, czy ma to wpływ na nasz organizm: na postawę , oczy, słuch. W jaki sposób powinniśmy o nasze zdrowie dbać, jak często trzeba robić przerwy oraz określono zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych.SZKOLENIE RODZICÓW
„CYFROWOBEZPIECZNI.PL - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA"

      W dniu 24 listopada 2017r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wólce Kańskiej zostało przeprowadzone szkolenie rodziców nt. „Bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży”, przez szkolnego mentora p. Beatę Wdowicz Na początek przypomniano wszystkim przybyłym, że szkoła przystąpiła do projektu "Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa" realizowanego w ramach rządowego programu BEZPlECZNA+.
      Szkolenie to miało na celu uświadomienie, przypomnienie dorosłym, że przy tak wielu zaletach zasobów internetowych na ich dzieci czyhają poważne zagrożenia ze strony sieci, jeżeli nie nauczą się dbać o swoje bezpieczeństwo. W dobie cyfryzacji dzieci spędzają tam bardzo dużo czasu. Zwrócono uwagę na zagrożenia, z jakimi mogą się stykać uczniowie w internecie: hejt, mowa nienawiści, szafowanie własnym wizerunkiem, kontakt z nieznajomym, niewłaściwe treści, ergonomia korzystania z urządzeń cyfrowych, prawa autorskie, wiarygodność informacji, seksting, cyberprzemoc, finanse.... Tematyka jest bardzo obszerna. Szkolenie było oparte o prezentację z tego tematu przygotowaną przez Cyfrowobezpieczni.pl, niemniej mentor omawiał problematykę zawartą w prezentacji, zwrócił uwagę rodzicom, że w szkole są realizowane różne działania w celu dbałości o bezpieczeństwo ale to rodzice są naturalnymi przewodnikami dla swoich dzieci w świecie Internetu i urządzeń cyfrowych. Nałożono nacisk na to, że bez pomocy ze rodziców aspekty bezpieczeństwa mogą być nie do końca zrealizowane – to rodzice obserwują swoje pociechy w domach, gdzie przecież spędzają najwięcej czasu. Zaapelowano, żeby baczniej sprawdzać co ich pociechy robią, a jeżeli coś się stanie niepokojącego, gdzie mogą zwrócić się o pomoc: szkoła, policja, psycholog, numery 116 111, 800 100 100. Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali poradniki pt. „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie?”.PRAWA AUTORSKIE - PROWOKACJA

      W dniu 15 listopada w naszej szkole klasa VI wraz z panią Beatą Wdowicz zastosowała małą prowokację związaną z prawami autorskimi. Utworem wg. prawa autorskiego jest przejaw działalności twórczej każdego człowieka o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiekolwiek postaci. W tym przypadku uczniowie klas II-VI wykonali prace plastyczne pt. "Mozaiki". Prace zostały oprawione i wywieszone na ogólnej tablicy w szkole. Pani B.Wdowicz podpisała prace imieniem i nazwiskiem ale celowo przypięła je do niewłaściwych prac. Rola uczniów klasy VI polegała na zwróceniu innym, że prace są źle podpisane. Oczywiście oburzyło to wszystkich autorów, których prace znalazły się na tej wystawie. Po "burzy" uczniowie zdali sobie sprawę, że nie jest to przyjemne jak ktoś przypisuję autorstwo pracy komu innemu czy sobie. To samo dotyczy tego co znajdujemy w sieci: prace pisemne gotowe, prace plastyczne... Nie można sobie przypisywać autorstwa cudzej pracy skoro nie "my" nad nią pracowaliśmy, nie my jesteśmy jej autorami.PRAWA AUTORSKIE

      Uczniowie klasy IV w dniu 24 października zakończyli pracę nad plakatem informacyjnym nt. "PRAWA AUTORSKIE". Opracowanie poprzedziła dyskusja i poszukiwanie informacji w sieci. Prawa autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie zapisane w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, określa co i kto może skorzystać z ochrony praw autorskich. Definicję tego pojęcie zawiera art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, który stanowi, że "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnych charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór)". W praktyce oznacza to, że każdy z nas napisawszy dowolny utwór, może zastrzec sobie do niego prawa. Aby być twórcą w rozumieniu prawa autorskiego i ewentualnie czerpać z tego tytułu profity, nie trzeba mieć ukończonych szkół artystycznych, nie trzeba przywdziewać ekstrawagandzkich strojów czy porzucać własnego stylu życia. Jest to obszerny materiał, i dlatego klasa IV zebrała najważniejsze informacje tworząc taki swoisty i przystępny plakat. Praca została wykonana pod okiem pani B.Wdowicz.
SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

      23 października w naszej szkole, w związku z uczestnictwem w projekcie "Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa", odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.
      Naszą placówkę odwiedziła pani Barbara Brzezowska-Lubawska, edukator projektu, która zorganizowała spotkanie z panią dyrektor, uczniami kl. II– VI oraz nauczycielami, podczas którego omówione zostały podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Następnie pani edukator przeprowadziła warsztaty dla poszczególnych klas. Między innymi uczniowie kl. II i III brali udział warsztatach na temat "Hasła, loginy i bezpieczne logowanie". Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego zakończył się szkoleniem Rady Pedagogicznej.
      Podczas spotkań pani edukator omówiła korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, ale także zaprezentowała zasoby portalu programu i zachęcała do wykorzystywania materiałów w trakcie zajęć z uczniami i spotkań z ich rodzicami. Pani edukator przekazał plakaty, filmy i broszury na temat cyberbezpieczeństwa, adresowane do nauczycieli i rodziców. W trakcie roku szkolnego będą podejmowane dalsze działania profilaktyczne skierowane do uczniów oraz ich rodziców, mające na celu budowanie cyberbezpieczeństwa w szkole oraz w domach uczniów.
SZKOLNE ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU

      Na początku października w naszej szkole uczniowie klas: V i III wspólnie opracowali Szkolne Zasady Bezpiecznego Internetu. Opracowanie poprzedziła dyskusja i poszukiwanie informacji w sieci. Zasady te zostały powieszone w dniu 4 października na ogólnej tablicy dostępnej dla każdego ucznia jak i dla nauczycieli, rodziców. Jest również możliwość dokładania nowych zasad, które również mogą być bardzo ważne dla nas wszystkich. Zadanie to uczniowie wykonali pod opieką p. Beaty Wdowicz.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej